Brugere

Firmalånere

DABs firmalånere overføres til Det Kgl. Bibliotek

Pr. 1. marts 2020 kan alene ansatte i centraladministrationen låne materialer fra DABs samling.

Det er blevet besluttet, i forbindelse med den systemtekniske fusion af DAB og Det Kgl. Bibliotek, at alle firmalånere pr. 1. marts skal betjenes af Det Kgl Bibliotek. Det betyder at firmalånere efter denne dato låner fra Det Kgl. biblioteks samling i stedet for DABs, og at disse lånere skal rette henvendelse til SpørgBiblioteket, hvis der er spørgsmål til lån eller bestillinger. Det betyder også at firmalånere kan vælge at afhente materialer fra ventehylden på et hvilket som helst af Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder, men de kan ikke længere hentes på DAB.

Alle (herunder også firmalånere) er dog fortsat velkommen til at komme og benytte DABs samling på stedet eller walk in adgangen til licensbaseret søgning. Der er som altid direkte adgang til vores hylder og mulighed for brug af scanner.

Efter den 1. marts vil materialer lånt via DAB blive hjemkaldt uden mulighed for forlængelse. I er velkommen til allerede nu at kontakte Det Kgl. Bibliotek. Telefon og mail besvares fra 9.00 til 15.00 på alle hverdage.  

Læs evt mere om Det Kgl. Biblioteks ekspeditionstid, lånetider og gebyrer eller om hvordan man fornyr og bestiller.