Børne- og Socialministeriet - Klik og læs publikationen

Perspektiver på moderne forældreansvar og børneopdragelse

Erhversministeriet - Klik og læs publikationen

Betænkning om EKSPROPRIATION EFTER PLANLOVEN Afgivet af Ekspropriationsudvalget

Ledelseskommissionen - klik og læs publikationen

Læs Ledelseskommissionens anbefalinger til bedre ledelse i den offentlige sektor

DAB flytter adresse

Det Administrative Bibliotek (DAB) flytter ca. 200 meter fra vores nuværende adresse på Slotsholmsgade 12 til Det Kongelig Biblioteks lokaler i Den Sorte Diamant. Flytningen forventes gennemført i august måned, og vil ikke ændre på DAB´s betjening af centraladministrationen. Flytningen er en følge af, at DAB per 1. januar 2017 blev lagt sammen med Det Kongelige Bibliotek.

Centraladministrationens videnscenter

Er du medarbejder i departementer, styrelser og direktorater så er DAB der for dig. Gør det nemt for dig selv - Brug DAB

Artikler og bøger

Find artikler og bøger

Bliv oprettet som låner ved DAB og få fuldtekst adgang til mere end 1,4 mio internationale artikler og e-bøger. Lån trykte bøger gennem DAB fra alle danske biblioteker.
Forarbejder light

Find forarbejder og love

Vi har stor erfaring med at finde forarbejder, love og ændringer i enkelte paragraffer, og leverer hurtigt de materialer, vores brugere efterspørger.

DAB's erhvervsservice

Her får du et overblik over de ydelser DAB tilbyder firmaer, organisationer og foreninger mv.

Find betænkninger

Her på siden kan du søge i alle nummererede betænkninger. Du kan søge på betænkningens nummer eller ord fra betænkningens titel samt udgivelsesår m.v.

Hjælp til litteratursøgning

Her kan du finde hjælp til hvordan du selv kan foretage litteratursøgninger i forskellige kilder.
Krone

DAB's service til centraladministrationen

DAB er bibliotek og videnscenter for departementer, styrelser og direktorater.

Det Administrative Bibliotek - Besøgs - og postadressee: Slotsholmsgade 12 - 1216 København K - Tlf: 72 26 98 91 - E-mail: dab@kb.dk - Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.30-16.00 - CVR nr.: 28 98 88 42 - EAN nr.: 5798 000 795 297