Bemanding af DAB i julen

Vær opmærksom på dage med kortere åbningstid og ferielukket

Bibliotekssystemet og hjemmesiden

Vi laver fejlrettelser på det nye bibliotekssystem og opdaterer hjemmesiden så snart som muligt. Skriv endelig til dab@kb.dk når noget ikke virker så vi kan få tilpasset systemet.

Vigtigt: Gebyr opkræves

I forbindelse med overgagen til nyt bibliotekssystem overgår DAB's lånere til Det Kgl. Biblioteks gebyrpolitik. Det betyder, at der opkræves gebyr fra alle lånere ved for sent aflevering af materialer.

Ny vejledning fra Folketinget

Læs hvordan du udarbejder henvisninger til Folketingstidende.dk

Digitaliserede jurabøger

Projekt Jurabog: Digitalisering af ældre dansk jura

Artikler og bøger

DAB leverer artikler og bøger

Bliv oprettet som låner ved DAB og få fuldtekst adgang til mere end 1,4 mio internationale artikler og e-bøger. Lån trykte bøger gennem DAB fra alle danske biblioteker.
Forarbejder light

DAB leverer forarbejder og love

Vi har stor erfaring med at finde forarbejder, love og ændringer i enkelte paragraffer, og leverer hurtigt de materialer, vores brugere efterspørger.
Låneregler

Låneregler for DAB

Det Administrative bibliotek er åbent for alle, men den service vi yder er afhængig af, hvor du er ansat

Find betænkninger

Her på siden kan du søge i alle nummererede betænkninger. Du kan søge på betænkningens nummer eller ord fra betænkningens titel samt udgivelsesår m.v.

Hjælp til litteratursøgning

Her kan du finde hjælp til hvordan du selv kan foretage litteratursøgninger i forskellige kilder.
Krone

DAB's service til centraladministrationen

DAB er bibliotek og videnscenter for ministerier, departementer, styrelser og direktorater.

Find os i Den Sorte Diamant, 4. etage - Søren Kierkegaards Plads 1 - 1221 København K - Tlf: 91324200 - E-mail: dab@kb.dk - Åbningstider: Man-fre kl. 9.30-16.00 - EAN nr.: 5798 000 795 297