postkort

DAB - nu og i fremtiden

Om fusionen mellem Det kgl. Bibliotek og DAB, og hvad det har af betydning for dig som bruger.

Et stærk brand

DAB har siden bibliotekets oprettelse i 1924 opbygget et stærkt brand som videnscenter for centraladministrationen. Den funktion er kun blevet skærpet siden 2017, hvor DAB fusionerede med Det Kgl. Bibliotek.

I dag yder Det Kgl. Bibliotek en professionel biblioteksservice til ansatte i ministerier, styrelser, departementer og direktorater gennem personalet og samlingen i DAB.

For personalet i DAB har fusionen været helt afgørende og dikteret helt nye arbejdsgange. Tilsvarende kan man pege på betydelige ændringer for vores daglige brugere.

For brugerne der benytter DABs enestående mailsservice, så er der helt åbenlyse og synlige tegn på fusionen som adresseændringen og tilføjelsen af Det Kgl. Biblioteks logo, men der er naturligvis langt flere konsekvenser for brugerne:

Søgesystemet

  • Nyt bibliotekssystem: 19. november 2019 lanceres det nye fælles bibliotekssystem. Hermed bliver DABs samling en del af Det Kgl. Biblioteks samlinger. 
  • Søgegrænsefladen er ny: I praksis betyder det at de muligheder søgegrænsefladen giver dig når der søges efter litteratur er ny. 
  • Nyt log ind flow: Som DAB låner skal du nu logge ind med mailadresse og en selvvalgt kode - ikke dit CPR nummer.
  • Mængden af litteratur: DABs samling er blevet en integreret del af Det Kgl. Biblioteks enorme samlinger. Det mærker du tydeligt når søgninger via www.dab.dk genererer langt flere hits end tidligere.

​​​​​​​Den fysiske forankring

  • Som følge af DABs placering i det Kgl. Bibliotek har vi adgang til unikke kilder som kan anvendes. Det gælder både fysiske samlinger som statstidende på mikrofiche og online adgang til licensbelagt forskning.
  • Du kan stadig få leveret materiale til din arbejdsplads, men nu kan du også afhente materialer på andre biblioteker (dog pt med en del coronarestriktioner)
  • Plads til fordybelse: Smukke og behagelige læsesalspladser i lyse, rolige omgivelser. Frokosten kan nydes cafeen.
  • Hurtigt ind og ud: Man kan nemt og bekvemt afhente og aflevere materialer i stueetagen.

Den fremadrettede service

  • Dit spørgsmål besvares af DAB personale, hvad enten du skriver eller ringer til Spørg biblioteket (https://www.kb.dk/spoerg-biblioteket) eller direkte til dab@kb.dk. Du kan dermed forvente en ensartet service.
  • Med Det Kgl. Biblioteks mange specialafdelinger i ryggen vil du opleve en fleksibel og moderne biblioteksservice, der har muskler til at påtage sig digitaliseringen af ældre statslige udgivelser samtidig med at man påbegynder indsamling og bevaring af nyere statslige digitale publikationer.