informationsjunglen

Copydanaftale åbner for hurtigere levering

Ny aftale mellem Det Kgl. Bibliotek og Copydan skal give statslige institutioner hurtig digital adgang til boguddrag

Det Administrative Bibliotek (DAB) har indgået en ny aftale med Copydan Tekst & Node, som tillader os at skanne og maile uddrag fra kommercielle forlags værker direkte til ansatte i ministerier, styrelser og departementer.

Med denne aftale kan DAB yde en endnu bedre service til de statslige institutioner som har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node. I praksis betyder aftalen, at når centraladministrationen skal bruge et kortere uddrag af en bog eller en artikel, kan vi skanne og maile de ønskede sider og du undgår leveringstid af den trykte bog til din arbejdsplads.

Vil du vide om din institution har indgået aftale med Copydan Tekst & Node så kan du henvende dig til aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på hgk@tekstognode.dk