fjernadgang

Adgang til e-bøger

Du har adgang til bøger i digital form via Det Administrative Bibliotek.

Bibliotekets beholdning af e-bøger kommer primært fra disse 3 leverandører:

  • OECD iLibrary
  • ProQuest E-book central
  • Danske statslige myndigheder

Søgetip

Når du søger i DABs base kan du søge på forfatter, titel, emner m.v, og er du logget ind vil det fremgå om DAB har licens til den pågældende titel.

Afgrænsning af søgningen

  • Vil du afgrænse søgningen til kun at omfatte OECDs e-bøger, kan du gå direkte til OECD iLibrary og foretage din søgning
  • Vil du afgrænse søgningen til kun at omfatte e-bøger fra Proquest E-book central, kan du søge direkte i basen. Det kan være en fordel, hvis du f.eks. ønsker at se, hvilke nye e-bøger der er udkommet, inden for et af de brede emnegrupper som ProQuest tilbyder
  • Ønsker du at finde digitale statslige publikationer, så søg i biblioteksbasen. DAB har igennem en del år registreret publikationer udgivet af ministerier, departementer og styrelser, og du kan således finde mere end 11.000 danske statslige udgivelser tilgængelige.

Print

OECDs udgivelser kan frit printes, og der er ingen begrænsninger på antal sider.

ProQuest E-book central tilbyder printning, dog maks. 60 sider pr. session. Bemærk at du skal bruge ProQuests egen printfunktion og ikke PrintScreen eller browserens printfunktion.

Statslige udgivelser kan frit printes, og der er ingen begrænsninger på antal sider.

Download

  • i OECD iLibrary er download tilladt
  • i Proquest E-book central er download ikke tilladt
  • de digitale statslige publikationer er offentligt tilgængelige tilladt at downloade

Kontakt DAB, hvis du har spørgsmål.