UBtesten

Adgang
Fri adgang
En selvevalueringstest i biblioteksfærdigheder, navigations- og informationskompetence.

Kan bruges til at lære om litteratursøgning og informationshåndtering - lær at søge, fremskaffe, gemme, genfinde, udvælge og vurdere information.