Folketingstidende

Adgang
Fri adgang
På Folketingstidende.dk finder du de autoritative dokumenter, som behandles i Folketingssalen.

Danmarks største bogværk Folketingstidende er nu digitalt tilgængeligt på folketingstidende.dk. Denne hjemmeside er indgang til såvel de historiske som de aktuelle dokumenter, der behandles i Folketingssalen. Her finder du lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser, forslag til vedtagelse, beretning af almen art og referater tilbage til Folketingssamlingen 1953-54. Har du brug for forarbejder fra tidligere folketingssamlinger, så kan der ved opslag i e-folketingstidende findes dele af Rigsdagstidende eventuelt med et opslag i den digitaliserede årbog (Rigsdagsårbogen eller Folketingsårbogen). Læs mere om mulighederne i e-folketingstidende her.

Den helt store fordel ved Folketingstidende.dk er, at man alene ved at indtaste år og dato kan få et samlet overblik over den givne lovs forarbejder. Lige fra lovforslag som fremsat til udvalgsbetænkning, forhandlinger og den vedtagne form. Har man brug for at lave korrekte henvisninger til de ældre forarbejder, så er det ligeledes muligt, idet spaltehenvisningen fremgår at de indscannede sider.  

Søgemuligheder

Bemærk at der på folketingstidende.dk, i søgespottet øverst på alle sider (undtagen på listevisninger), er tre forskellige søgemuligheder. Søgespottet vises åbent på forsiden, men lukket på andre sider, men kan åbnes på knappen ”Åbn søgning”.

  1. Kvikopslag: Denne søgemulighed kræver at du har oplysninger om hvilken folketingssamling sagen er behandlet, hvilken type af dokument du søger samt dokumentets nummer.
  2. Find forarbejder for en lov: Denne søgemulighed kræver at du har oplysninger om lovens år og lovens nummer. Herefter vil du få en liste med links til de forskellige forarbejder til loven.
  3. Find spalte/side: Denne søgemulighed kræver at du har oplysninger om hvilken folketingssamling der har behandlet sagen, hvilket tillæg du kan skal bruge samt at du har spaltehenvisningen.