Folketinget

Adgang
Fri adgang
Her finder du information om Folketinget, medlemmerne og partigrupperne samt om valg, regeringer og Christiansborg. Derudover indeholder folketingets hjemmeside alle Folketingets dokumenter fra 1997/98 og frem.

Lov- og beslutningsforslag, forespørgsler, ministerredegørelser, spørgsmål og svar i folketingssalen, møder i folketingssalen, udvalgsbilag, betænkninger og beretninger, aktstykker fra folketingssamlingen 1997/98 og frem.

Indhold

  • Aktuel information om Folketinget, medlemmerne, partigrupperne.
  • Historisk beskrivelse af Folketinget. Valg, regeringer, Christiansborg, EU mm.
  • Lovforslag, betænkninger, spørgsmål til ministre, referater af møder i Folketingssalen.
  • Udvalgsbilag.
  • Publikationer udgivet af Folketinget.

 

Tidsperiode

Det er muligt at søge fra 1985/86, nogle bilag findes i fuldtekst. Fra efterår 1997 – er alle bilag i fuldtekst. Fra 2010 findes bilag KUN her, ingen bilag mm fra folketinget udgives i papir herefter.