Europa-kommissionen

Adgang
Fri adgang
Pressemeddelelser, fotos, direkte tv-dækning af EU-stof og nærmere oplysninger om kommende begivenheder. Links til de politikområder, som Europa-Kommissionen forvalter og gennemfører. Adgang til organisatoriske oplysninger samt links til de vigtigste oplysningstjenester.

Der kan søges på nøgleord og i publikationer.