Den Danske Forskningsdatabase (DDF)

Adgang
Fri adgang
Danske Forskningsdatabase ophørte i sin nuværende form i januar 2021.

Grundet tekniske udfordringer er den hidtidige samlede indgang til danske forskningsinstitutioners forskning sat i bero med kort varsel. Der arbejdes på fuld kraft med organisere en eller flere nye og løsninger, der snarest muligt kan erstatte den Den Danske Forskningsdatabase. En national søgeportal, der dels viser den samlede danske forskningsproduktion, og dels viser forskning foretaget af hver institution.

I mellemtiden kan man anvende disse links til forskningsinstitutionernes lokale forskningsdatabaser.