Danmarks traktater

Adgang
Fri adgang
Udenrigsministeriet har samlet information om Danmarks Traktater (aftaler mellem stater).

Siden indeholder desuden en liste over traktater deponeret i Danmark samt en vejledning vedrørende traktatindgåelse. Vejledningen er en ajourført, forkortet udgave af Udenrigsministeriets traktatvejledning fra 1972, som er udarbejdet med henblik på at tilvejebringe ensartethed i Danmarks praksis ved indgåelse af traktater med andre lande.