Hvad tilbyder DAB?

Det Kgl. Bibliotek tilbyder ansatte i ministerier, styrelser, departementer og direktorater en professionel og specialiseret biblioteksservice gennem DAB.

Bibliotekets vigtigste opgaver er at bidrage til kvalitet, effektivitet og faglighed i centraladministrationens arbejde

Vores service er gratis for ansatte i centraladministrationen se dog priser og gebyrer.