BibFag netværket

DAB er initiativtager til BibFag netværket, hvor fællesnævneren for deltagerne er at de er statsansatte med biblioteksfaglige opgaver.

Det kan være opgaver som

  • Vedligehold og registrering af en fysisk samling af bøger eller tidsskrifter
  • Digitaliseringsopgaver
  • Juridisk informationssøgning
  • Systematisk emnesøgning (databasesøgning)
  • Administration og forhandling af licenser
  • Formidlings- og undervisningsopgaver
  • Referencehåndtering
  • Forskningsregistrering
  • Fjernlånsbestillinger

Det er et nystartet professionelt netværk på tværs af ministerier, sektorer og uddannelsesmæssig baggrund. Deltagerne kommer fra forskellige dele af landet, og tæller pt cirka 20 personer.

I BibFag regi afholdes der to årlige møder, efterfulgt af et nyhedsbrev der opsummerer nyheder. Netværksdeltagere har ligeledes adgang til en virtuel platform, med mulighed for dialog og videndeling.

Deltagelse i netværket er gratis. Ønsker du at tilmelde dig netværket, så udfyldes nedenstående formular.

Anfør venligst fornavn og efternavn
Indtast venligst din arbejdsemail
Myndighedens navn

BEMÆRK!: Indsæt aldrig CPR-nummer eller følsomme oplysninger i formularen. Læs mere om behandlingen af persondata i vores privatlivspolitik.