BibFag netværket

DAB er initiativtager til BibFag netværket, hvor fællesnævneren for deltagerne er at de er statsansatte med biblioteksfaglige opgaver.

Det kan være opgaver som

  • Vedligehold og registrering af en fysisk samling af bøger eller tidsskrifter
  • Digitaliseringsopgaver
  • Juridisk informationssøgning
  • Systematisk emnesøgning (databasesøgning)
  • Administration og forhandling af licenser
  • Formidlings- og undervisningsopgaver
  • Referencehåndtering
  • Forskningsregistrering
  • Fjernlånsbestillinger

Det er et nystartet professionelt netværk på tværs af ministerier, sektorer og uddannelsesmæssig baggrund. Deltagerne kommer fra forskellige dele af landet, og tæller mere end 25 personer.

I BibFag regi afholdes der to årlige møder, efterfulgt af et nyhedsbrev der opsummerer nyheder. Læs mere om de kommende møders indhold og tilmeld dig online møde eller fysisk møde. Dertil kommer eventuelt virtuelle præsentationer, i det omfang medlemmerne ønsker det. Netværksdeltagere har ligeledes adgang til en virtuel platform, med mulighed for dialog og videndeling.

Deltagelse i netværket er gratis. Ønsker du at tilmelde dig netværket, så udfyldes nedenstående formular.

Anfør venligst fornavn og efternavn
Indtast venligst din arbejdsemail
Myndighedens navn

BEMÆRK!: Indsæt aldrig CPR-nummer eller følsomme oplysninger i formularen. Læs mere om behandlingen af persondata i vores privatlivspolitik.