Statslige digitale publikationer

Vi indsamler, registrerer og sikrer permanent adgang til statslige digitale publikationer.  

Publikationerne bevares for eftertiden

Du kan finde digitale statslige publikationer når du søger i Det Kgl. Biblioteks database

Med statslige digitale publikationer mener vi rapporter, analyser, beretninger, redegørelser, betænkning og i nogle tilfælde online publicerede notater udgivet af statslige institutioner som ministerier, styrelser og departementer. 

Det betyder at biblioteket giver adgang til publikationerne selv efter at myndigheden sletter eller flytter dem fra deres hjemmeside.  

Mangler vi din publikation?

Ønsker du at anmelde en publikation, så kontakt venligst dab@kb.dk. Skal du publicere en kommissionsbetænkning, så se hvordan du får et betænkningsnummer tildelt.

Et par fif til søgningen 

Start med at søge på emnet i dab.dk. Søg f.eks. på emnet jordforurening. Tilføj evt en asterix* efter ordet for at medtage øvrige endelser. 

Generelt vil du få mange hits på dine søgninger, idet du søger i hele Det Kgl. Biblioteks mange samlinger. Det vil derfor ofte være en fordel at anvende filtreringsmuligheden i venstre side. Du kan f.eks. gøre brug af: 

  • Elektroniske materialer: Hvis du ønsker at afgrænse til digitale publikationer, så kan du vælge ”vis kun” ”elektroniske materialer” 
  • Materialetyper: Alle de digitale statslige publikationer er registreret som materialetypen bog, uafhængigt af om den er tilgængelig online eller udelukkende papirbaseret. Du kan evt tilføje ordet redegørelse*, betænkning* eller rapport* i dit søgefelt hvis du får for mange hits  
  • Forfatter/ophav: Bemærk at når du anvender filteret forfatter/ophav, så kan det være nødvendigt at vælge flere forskellige fra listen, hvis myndigheden har skiftet navn eller ressort.  
  • Biblioteker: Dette filter afgrænser til den fysiske samling, så brug ikke dette filter hvis du ønsker at søge efter digitale publikationer.