Statslige digitale publikationer

DAB har ansvaret for den unikke samling af statslige digitale publikationer som findes i Det Kgl. Biblioteks database

Publikationerne bevares for eftertiden

DAB indsamler publikationer udgivet af ministerier, departementer og styrelser ud fra systematisk gennemgang af myndighedernes hjemmesider samt nyhedsmails. Publikationerne katalogiseres og bevares for eftertiden via et link. Du kan genfinde materialerne når du søger i Det Kgl. Biblioteks database

Indsamling, registrering og tilgængeliggørelse har været udført gennem en del år, og DAB giver pt. adgang til mere end 11.000 statslige digitale udgivelser.

Tidligere kunne disse publikationer findes via Statens Netbibliotek, men dette er ikke længere tilfældet. Fremover findes statslige myndigheders digitale publikationer i Det Kgl. Biblioteks database. Alle publikationer der var tilgængelige i Statens Netbibliotek har fået tildelt en permanent URL, og kan derfor genfindes selv om publikationen er fjernet eller flyttet.

Mangler vi din publikation?

Hvis du vil anmelde en ny statslig publikation, så send en mail til dab@kb.dk. Er det en kommissionsbetænkning du skal have nummereret, så læs mere her.

Gennem samarbejde med Netarkivet er DAB sikret levering af permanente URL'er til publikationerne, således at disse altid er tilgængelige. DAB fungerer hermed også som centraladministrationens hukommelse.