Priser og gebyrer

DAB er Det Kgl. Biblioteks videnscenter for ansatte i centraladministrationen, og servicen er generelt gratis. Dog skal der betales gebyr i forbindelse med erstatningssager.

Erstatning

Det Kgl. Bibliotek opkræver et erstatningsbeløb, som svarer til bibliotekets udgifter til genanskaffelse samt et ekspeditionsgebyr, som er på 150 kr. excl. moms pr. materiale. Hvis det bortkomne materiale ikke kan genanskaffes, opkræves følgende beløb for bibliotekets egne materialer pr. enhed: Bøger 300 kr. excl. moms + gebyr og Tidsskriftshæfter 100 kr. excl. moms + gebyr.

Hvis det erstatningspligtige materiale er noget vi har lånt fra andre bblioteker, så opkræves den pris, det långivende bibliotek fastsætter samt ekspeditionsgebyret. Det fulde erstatningsbeløb skal betales, også selv om materialet afleveres efter erstatningssagen er påbegyndt.

Fotokopiering

Der kan gratis fotokopieres fra bibliotekets samlinger under hensyn til begrænsningerne i Lov om ophavsret. Læs mere om ophavsretlige hensyn.

Scannede dokumenter tilsendes gratis som elektroniske filer i en mail, forudsat at det er tilladt i licensbetingelserne.

Forsendelse

Forsendelse af materiale til låner er ligeledes gratis, men låner står selv for returnering af bøger. 

Information om betaling

Erstatningsbeløb og gebyrer betales på baggrund af faktura fra Det Kgl. Bibliotek.