Information til nye lånere

DAB er en del af Det Kgl. Bibliotek

DAB er den del af Det Kgl. Bibliotek, som særligt leverer viden til ansatte i centraladministrationen (Læs mere om DABs definition af centraladministration). Det Kgl. Bibliotek og DAB har fælles biblioteksdatabase, men som DAB låner har du særlige rettigheder til f.eks. at låne fra vores fysiske samling samt tilgå forskning som DAB har købt licens til. Er du i forvejen oprettet som låner ved Det Kgl. Bibliotek (f.eks. som privatlåner), så er det ingen hindring for at blive oprettet som DAB låner.

Sådan færdiggør du oprettelsen

Når du har anmodet om låneroprettelse på dab@kb.dk vil du efterfølgende modtage en systemgeneret mail med et link, hvor du kan danne dit password, samt en velkomstmail fra DAB. Oplever du problemer med at oprette password, kan det skyldes, at du benytter browseren Internet Explorer. Vi anbefaler du benytter en anden browser som Firefox eller Google Chrome. 

Når dannelse af password er udført, bedes du ligeledes logge ind i bibliotekssystemet for første gang. Det kan du gøre både på dab.dk (log ind funktionen øverst højre hjørne) og på kb.dk, idet DAB og Det Kgl. Bibliotek har fælles biblioteksdatabase. Du vil første gang du logger ind blive bedt om at godkende lånerreglement samt forhold angående GDPR. Herefter er din lånerprofil aktiveret.

DAB flyer

Herefter har du adgang til ...

Når du er logget ind så har du adgang til tusindvis af artikler, enten i form af direkte fjernadgang til fuldtekster eller indirekte i form af mulighed for bestilling. Fuldtekstadgangen gives til ansatte i ministerier, styrelser og departementer, imens den øvrige centraladministration så som råd, nævn og tilsyn har mulighed for at bestille det ønskede materiale.

Du kan også bestille og reservere ...

Bestilt eller reserveret materiale vil gratis blive sendt til din arbejdsplads, men returnering skal du/din arbejdsplads selv stå for. Se adressen her