Hjælp til litteratursøgning

Her kan du finde hjælp til hvordan du selv kan foretage litteratursøgninger.

 

Hvilket formål har din litteratursøgning?

 1. Den verifikative søgning har til hensigt at finde og skaffe et specifikt materiale med en kendt titel eller andre karakteristika.

 2. ”Noget om søgning” er den orienterende ofte indledende søgning inden for et emneområde.

 3. ”Alt om søgningen” er den meget omfattende emnesøgning.

 4. Referenceopgaver har til hensigt at besvare helt specifikke spørgsmål. Opgaven findes i det dokument, der bedst besvarer spørgsmålet.

 5. Overvågning af litteratur om et emneområde (Læs mere om at oprette "alerts" i vores FAQ under overskriften: Hvordan får jeg kendskab til nye udgivelser inden for mit område? )

Søgning efter specifikt materiale

Er din søgning af verifikativ art?, så læs mere om hvordan du finder bogen eller artiklenhvordan du finder love og lovforarbejder eller hvordan du finder en specifik betænkning.

Den indledende orienterende søgning

Søger du overblik over et nyt område eller kortfattet orientering inden for et emne, så kan det være en hjælp at finde emnet i opslagsværker. Under alle omstændigheder er kildekritik særlig væsentlig i denne form for søgninger.

Den dybdegående emnesøgning

Har du brug for at foretage en dybdegående emnesøgning, så er det en fordel at kunne karakterisere sit emne. Du kan f.eks. afgrænse dit emne. Afgrænsningen har betydning for, hvilke kilder og materialetyper der skal søges i. Afgrænsningen kan også hjælpe dig med at præcisere søgningen og justere antallet af søgehits.

Afgræns følgende aspekter af dit emne

 • Tidsperspektivet: Man kan med fordel bruge en tidsmæssig afgrænsning til at øge eller mindske antallet af hits i sin søgning. Måske har dit emne ændret begreber eller omdrejningspunkt over tid eller måske har du allerede indgående kendskab til emnet og behøver kun de seneste års videnproduktion for at være helt dækket ind.

 • Sproglig eller geografisk afgrænsning: Du kan også vælge at afgrænse på sproget eller på udgivelsessted.

 • Dokumenttype: I nogle tilfælde kan det være en fordel at afgrænse dokumenttypen. F.eks. kan man justere mængden af hits ved at afgrænse til review artikler, eller måske kan der findes relevant information om dit emne i rapporter eller populærlitteratur som avisartikler eller lignende.

 • Særlige ressourcer indenfor emnet: Nogle emner er behandlet på konferencer, har sine egne fagtidsskrifter eller måske forskningscentre. Det kan være en fordel at være opmærksom på om det emne du arbejder med har særlige ressourcer.

Lokaliser emneord

Det kan være en fordel at foretage mange søgninger og justere søgeord og afgrænsning undervejs.

Har du ikke har nogen tydelig fornemmelse af, hvilke ord du skal søge på så prøv dette:

 • Forsøg evt. med en kædesøgning, hvor du tager udgangspunkt i en kendt, relevant artikel/bog helst af nyere dato. Ved at kigge i den relevante litteraturs referencer (og eventuelt de emneord som disse materialer har) er det muligt at finde yderligere relevante titler og måske synonymer for dit emne. Vær opmærksom på, at du, ved at kigge i referencelister, kun får ældre litteratur. Derfor bør man supplere kædesøgningen med en søgning på emneord.

 • Forsøg med en ”Quick 'n' Dirty” søgning, hvor de emneord, der umiddelbart falder dig ind, bruges til at lave en hurtig søgning på f.eks. Google Scholar. Måske kan ordene med fordel udskiftes med andre emneord (synonymer) eller måske giver de valgte ord meget støj (dvs. irrelevante titler).

Terminologi

Overvej også terminologien. Søger du litteratur på flere sprog så vær opmærksom på om emneordene er oversat korrekt.

Forskellige fagområder kan bruge forskellige fagterminologi for samme problemstilling.

Se om du kan bruge emneord fra relevante artikler til at udvide eller indsnævre din søgning. Husk at overveje endelserne på dine søgeord, og brug eventuelt trunkeringstegn. En trunkering er en udvidelse af en søgeterm. Det vil sige en måde, hvorpå man kan inkludere flere variationer af termen. Der er forskel på, hvilket trunkeringstegn der anvendes i de forskellige baser, men i Det Kgl. Biblioteks base skal du bruge en * (asterisk). f.eks. "Nurs*", og så vil databasen søge på alle tænkelige endelser af dette ord, f.eks. nurses, nursing osv).

Vælg din database eller samling

Her på DAB’s hjemmeside søger du som default i Det Kgl. Biblioteks samlinger. Du vil ofte opleve at få mange hits ved simple søgninger, og kan med fordel vælge at afgrænse, hvilke dele af samlingen du ønsker at søge i.

Vores kollegaer ved Københavns universitet har lavet korte videoer om både simpel og avanceret søgning samt om hvordan man bestiller materiale i biblioteksbasen.

Søgning efter specifik titel

Når du har søgt efter materialer, har du mulighed for at se, hvad der står på et bestemt bibliotek eller findes i en bestemt samling. Brug afgrænsningsfacetterne i venstre side af skærmen og vælg her ’Det Administrative Bibliotek’.

I DAB’s egen samling finder du bøger, betænkninger og tidsskriftstitler. Vores samling er særlig opbygget til at dække centraladministrationens behov. Få mere at vide om hvilke emner, der er dækket af vores samling på siden der beskriver vores materialevalgspolitik.

Emnesøgning

Hvis du skal foretage en emnesøgning, så er det en fordel at anvende muligheden for avanceret søgning.

I avanceret søgning har du mulighed for at bestemme, hvilken type ord dit opslag er. F.eks. om det er et navn, et ord fra titlen eller et emneord. Det kan være praktisk, hvis du søger efter en forfatter, der hedder London kun at søge efter navnet London, som i Jack London og undgå hits, der handler om byen.

Avanceret søgning giver også mulighed for på forhånd at afgrænse til et bestemt sprog og en specifik tidsperiode eller måske en bestemt materialetype (f.eks. bog).

Endelig er det muligt at vælge, om søgeordene skal stå i rækkefølge eller om dit opslag skal begynde med dine søgeord. Den funktion findes i menuen 'indeholder’. Vælger du funktionen ’præcis sådan’ vil en søgning på climate change give dig hits, hvor disse ord står ved siden af hinanden i præcis denne rækkefølge.

Vælger du funktionen ’starter med’ kan du søge efter de første ord fra en titel. F.eks. vil søgningen barndommens give hits på Barndommens gade, Barndommens billedbog osv.

Søg efter forskningsartikler

Du kan også vælge at søge efter e-bøger eller forskningsartikler i en af de betalingsbelagte databaser. Få her et overblik over hvilke internationale databaser DAB har købt licens til og giver adgang til.

Søg tidsskriftstitel

Du kan også søge i Det Kgl. Biblioteks samling af tidsskriftstitler. Her kan du få et overblik over, hvilke årgange biblioteket har henholdsvis papirbaseret og elektronisk adgang til.

Søg på hjemmesiden DAB.dk

Du kan også vælge at udelukke samlingen og alene søge i den information der findes på vores hjemmeside. Bemærk at du for hver ny søgning skal markere punktet "På hjemmesiden”, idet der som default søges i samlingen.

Fuldtekstadgang til de artikler du finder relevant

DAB har købt licens til millioner af artikler og kan derfor tilbyde fuldtekstadgang til internationale forskning. Adgangen forudsætter dog, at du er oprettet som låner og logget ind for at få fjernadgang til materialet i den fulde tekst. Læs mere om leveringtider og forsendelse.

DAB lånere kan gratis få leveret materialer

Du kan søge i Det Kgl. Biblioteks samling, og se hvilke tidsskrifter der er adgang til uden at være logget ind. Men for at reservere, bestille og tilgå fuldtekst skal du være oprettet som låner og være logget ind. Ønsker du materiale som biblioteket ikke har eller som du ikke kan lokalisere i biblioteksdatabasen så skriv blot en mail til dab@kb.dk. Læs mere om DAB’s leveringstider og leveringsmetoder.

Se eventuelt denne korte video om hvordan man bestiller materiale via bibliotekssystemet eller skriv en mail til dab@kb.dk, hvis du har spørgsmål.

DAB kan skaffe materialer fra danske og udenlandske biblioteker

Søger du et emne eller referencer som du ikke finder ved søgning i samlingen, så kan du stadig bestille materialet via DABs mailservice (dab@kb.dk). Det kræver dog, at du er oprettet som låner ved DAB. Er du endnu ikke oprettet så skriv til dab@kb.dk.

DAB anbefaler udvalgte ressourcer

Under menupunktet E-materialer i topmenuen finder du genveje til en lang række e-ressourcer, som er udvalgt af DAB, fordi de er særligt relevante for ansatte i centraladministrationen.

Nogle databaser er kun tilgængelige på biblioteket eller hvis man er oprettet som bruger. Eventuelle adgangsbegrænsninger er angivet sammen med omtalen af den enkelte e-ressource.

Har du brug for et råd eller har du spørgsmål så spørg biblioteket. Skriver du inden for bibliotekets åbningstid, så kan du forvente svar inden for en time.

Find artikler fra DAB via Google Scholar

Bruger du Google Scholar til at finde relevant fagligt materiale? - I mange tilfælde kan du få direkte adgang til de titler, du finder her via DAB.

I Google Scholar søger du i videnskabelig litteratur, som Google indsamler fra diverse forlag og universiteter. Nogle titler findes som gratis pdf-dokumenter, men en stor del af materialet er kun tilgængeligt, hvis man betaler for det.

Som ansat i Centraladministrationen har du mulighed for, at få direkte adgang til en del af det betalingsbelagte materiale i Google Scholar ved at aktivere et bibliotekslink i Scholar under menupunktet indstillingerne.

På den måde kan du se, om DAB har betalt for adgangen til en bestemt artikel, så du kan downloade den med det samme. Husk at du skal være oprettet som låner for at kunne benytte denne service.

Se hvordan i vejledningen på dansk eller på engelsk.

Overvåg litteratur inden for et emneområde eller fra specifikke tidsskrifter

Læs mere om hvordan man kan overvåge litteratur inden for et emneområde eller oprette "alerts" på specifikke tidsskrifter.