Jura, love og forarbejder - EU

Denne liste indeholder en fortegnelse over alle e-materialer i biblioteket vedrørende EU forhold.

Archive of European Integration (AEI)

Archive of European Integration (AEI)

Materialer i fuldtekst vedr. den europæiske integrationsproces. Indeholder bl.a database med gamle KOM-dokumenter, der ikke findes i EUR-Lex.

EF-Domstolen og Retten i Første Instans

Domme i fuldtekst fra juni 1997 og frem fra Den Europæiske Unions Domstol

EU.dk / Folketingets EU-oplysning

Dansk EU-portal med omfattende information om Den Europæiske Union, dens institutioner, lovstof, nyheder m.m., herunder arbejdet i Folketingets Europaudvalg.

EUR-Lex

EUR-Lex indeholder EU-lovgivningen samt andre offentlige dokumenter fra 1951 og frem. Find her traktater, Internationale aftaler, gældende lovgivning (forordninger, direktiver m.m.), konsolideret lovgivning, forberedende arbejde, retspraksis (bl.a. EU-domme fra 1954 og frem), spørgsmål og forespørgsler fra Europa-Parlamentet

Europa-kommissionen

Pressemeddelelser, fotos, direkte tv-dækning af EU-stof og nærmere oplysninger om kommende begivenheder. Links til de politikområder, som Europa-Kommissionen forvalter og gennemfører. Adgang til organisatoriske oplysninger samt links til de vigtigste oplysningstjenester.

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentets officielle websted. Hjemmesiden indeholder pressemeddelelser, afstemninger, beslutninger, forhandlinger, udvalg og mødeperioder.

Europa-Parlamentets informationskontor i Danmark

Europa-Parlamentet har lokale informationskontorer i alle EU's medlemslande. Formålet med kontorerne er at øge befolkningernes kendskab til Europa-Parlamentet og EU generelt.

Europa.eu

EU's officielle websted med information fra alle EU's institutioner, agenturer og organer. Indeholder generelle oplysninger om EU, nyheder, aktiviteter inden for politikområderne, oplysninger om EU-institutionerne samt links til deres hjemmesider

N-lex

Fælles adgang til de nationale juridiske databaser.

TED - Tenders Electronic Daily

TED (Tenders Electronic Daily) er onlineudgaven af "supplementet til EU-Tidende" om offentlige kontrakter i EU.

Find os i Den Sorte Diamant, 4. etage - Søren Kierkegaards Plads 1 - 1221 København K - E-mail: dab@kb.dk - Tlf: 9132 4200 - Bemanding: Man-fre kl. 9.00-15.00 - EAN nr.: 5798 000 795 297