E-materialer

Her finder du udvalgte ressourcer primært inden for centralforvaltningens områder.

Nogle databaser er kun tilgængelige på biblioteket eller hvis man er oprettet som bruger. Eventuelle adgangsbegrænsninger er angivet sammen med omtalen af den enkelte ressource.

Alfabetisk liste

Academic Search Complete

Indeholder artikler, anmeldelser og tidsskrifter. Materialet er delvis fuldtekst og er fortrinsvist afgrænset inden for emneområderne samfundsvidenskab og humaniora.
Archive of European Integration (AEI)

Archive of European Integration (AEI)

Materialer i fuldtekst vedr. den europæiske integrationsproces. Indeholder bl.a database med gamle KOM-dokumenter, der ikke findes i EUR-Lex.
Bibliotekdk

Artikelbasen (via bibliotek.dk)

Henvisninger til artikler fra danske aviser, tidsskrifter, årbøger o. lign inden for alle emner.
Bibliotekdk

Bibliotek.dk

Publikationer og øvrige materialer udgivet i Danmark mv., og hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Det er muligt, at bestille materiale eller se hvilket bibliotek der har materialet hjemme.

Borger.dk

Samlet indgang til digital selvbetjening og giver adgang til myndighedernes selvbetjeningsløsninger.
Avisen Børsen

Børsen

Dagens nyheder, debat, analyser, aktiekurser i realtid og øvrige artikler fra 1970 og frem
Europarådet

Council of Europe (Europarådet)

Portalen indeholder alle Europarådets traktater, deres forklarende rapporter, status for underskrifter og ratifikationer, erklæringer og forbehold, samt meddelelser, der er udstedt af Rådet siden 2005.
logo

Criminal justice abstracts

Indeholder abstracts af artikler, bøger og rapporter indenfor emneområder som kriminologi, strafferet og beslægtede emner.
Dag Hammarskjöld Library - Research Guides

Dag Hammarskjöld Library - Research Guides

Link til en række FN dokumenter indsamlet af Dag Hammarskjöld biblioteket
Danmarks lokaladministration 1660-2007

Danmarks lokaladministration 1660-2007

Digitale kort over den administrative inddeling af Danmark 1683-2007 i amter kommuner, regioner.

Danmarks Statistik (statistikbanken)

Her finder du officiel statistik som beskriver det danske samfund.
Traktater

Danmarks traktater

Udenrigsministeriet har samlet information om Danmarks Traktater (aftaler mellem stater).
KB

Dansk juridisk bibliografi

Bibliografien indeholder referencer til juridisk litteratur (herunder artikler, bøger, bogkapitler, konferencepapirer etc.) i perioden 1988 frem til 2004

Den Danske Forskningsdatabase (DDF)

Danske Forskningsdatabase ophørte i sin nuværende form i januar 2021.

Directgov.uk

Storbritanniens fælles offentlig indgang til alle offentlige myndigheders hjemmesider.

Djøf online udgivelser

Kendelser om Fast Ejendom online samt Juridisk Formularbog online

EF-Domstolen og Retten i Første Instans

Domme i fuldtekst fra juni 1997 og frem fra Den Europæiske Unions Domstol

EU.dk / Folketingets EU-oplysning

Dansk EU-portal med omfattende information om Den Europæiske Union, dens institutioner, lovstof, nyheder m.m., herunder arbejdet i Folketingets Europaudvalg.

EUR-Lex

EUR-Lex indeholder EU-lovgivningen samt andre offentlige dokumenter fra 1951 og frem. Find her traktater, Internationale aftaler, gældende lovgivning (forordninger, direktiver m.m.), konsolideret lovgivning, forberedende arbejde, retspraksis (bl.a. EU-domme fra 1954 og frem), spørgsmål og forespørgsler fra Europa-Parlamentet

Europa-kommissionen

Pressemeddelelser, fotos, direkte tv-dækning af EU-stof og nærmere oplysninger om kommende begivenheder. Links til de politikområder, som Europa-Kommissionen forvalter og gennemfører. Adgang til organisatoriske oplysninger samt links til de vigtigste oplysningstjenester.

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentets officielle websted. Hjemmesiden indeholder pressemeddelelser, afstemninger, beslutninger, forhandlinger, udvalg og mødeperioder.

Europa-Parlamentets informationskontor i Danmark

Europa-Parlamentet har lokale informationskontorer i alle EU's medlemslande. Formålet med kontorerne er at øge befolkningernes kendskab til Europa-Parlamentet og EU generelt.

Europa.eu

EU's officielle websted med information fra alle EU's institutioner, agenturer og organer. Indeholder generelle oplysninger om EU, nyheder, aktiviteter inden for politikområderne, oplysninger om EU-institutionerne samt links til deres hjemmesider

Eurostat

EU's officielle statistikbank og indgang til publikationer

Find betænkninger

Her på siden kan du søge i alle nummererede betænkninger. Du kan søge på betænkningens nummer eller ord fra betænkningens titel samt udgivelsesår m.v.

Folketinget

Her finder du information om Folketinget, medlemmerne og partigrupperne samt om valg, regeringer og Christiansborg. Derudover indeholder folketingets hjemmeside alle Folketingets dokumenter fra 1997/98 og frem.
Folketingstidende

Folketingstidende

På Folketingstidende.dk finder du de autoritative dokumenter, som behandles i Folketingssalen.

Fritvalgsdatabasen

Administreres af Socialstyrelsen.

Færøernes Statistik

Statistikbank indeholder data om den færøske samfund

Færøsk Lovsamling

Lovgivning for Færøerne

Føroya Løgting

Færøernes Lagting.

Geneva Conventions

Fuldtekstadgang til de 4 Genevekonventioner
GeoHive

GeoHive: Global Statistics

Lande- og befolkningsstatistik samt udvalgte statistikker om økonomi, infrastruktur, energiforbrug etc.

Global Health Observatory (GHO)

The Global Health Observatory (GHO) er WHO's portal, som giver adgang til data og analyser til brug for overvågning af den globale sundhedssituation.

Grundloven af 5. juni 1849

Indscannet fuldtekst version af Beretning om Forhandlingerne på Rigsdagen fra den 5. juni 1849.

Grønlands statistik

Nøgletal samt statistikbank for Grønland.

Human development Reports online

Indgang til Human Development Reports.

Høringsportalen

Én digital indgang til lovforslag, udkast til bekendtgørelser mv. samt høringssvar, så der skabes mere åbenhed i lovgivningsprocessen

Infomedia

Artikler fra landets dagblade, ugeaviser, fagblade og magasiner samt nyhedsbureauer, radio- og tv-indslag og webkilder.

International Court of Justice

Afgørelser og nyheder fra Den Internationale Domstol i Haag

JSTOR

Emnemæssig bred samling af artikler, rapporter og bøger i fuldtekst

Juridisk nettviser

Norsk portal til primært frie juridiske ressourcer, herunder retskilder og juridisk litteratur inden for alle retsområder og fra alle lande. Desuden adgang til opslagsværker, ordbøger og oversatte norske love i fuldtekst.

Karnov Jura

Dansk lovgivning med tilhørende ændringer indarbejdet. Lovene er kommenteret ved noter med lovens historik, forarbejder, litteraturhenvisninger, fortolkninger, principielle domme, afgørelser m.v.

Kommunale nøgletal

Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal

Lagasafn

Islands lovgivning - kun på islandsk

Lagrummet.se

Svenske retskilder og relevante myndigheder på Internettet.

Lovdata

Norske love og Norsk Lovtidende samt domstolsafgørelser

Lovtidende.dk

Elektronisk offentliggørelse af danske love, anordninger og bekendtgørelser fra 2008 og frem

N-lex

Fælles adgang til de nationale juridiske databaser.

Naalakkersuisut

Naalakkersuisut er Grønlands regering, valgt af Inatsisartut, Grønlands lovgivende forsamling

OECD iLibrary

Adgang til tidsskrifter, bøger og rapporter i fuld tekst samt statistiske databaser inden for emneområderne økonomi, statistik, handel, landbrug, miljø og teknologi samt energi- og miljøstatistik

Oxford University Press

Samling af artikler i fuldtekst inden for mange emneområder.
proquest ebook central

ProQuest E-book central

Samling af e-bøger inden for alle emneområder.
PubMed

PubMed

Database der primært indeholder litteraturhenvisninger samt abstracts, men i enkelte tilfælde også linker til fuldtekstartikler
Regjeringen.no

Regjeringen.no

Offentlig dokumentation og information i Norge

Retsinformation

Database med adgang til gældende og historisk dansk lovgivning, herunder lovforslag, beslutningsforslag, betænkninger og beretninger i fuld tekst.

Retsplejeloven 1916

Indscannet fuldtekst version af forarbejderne til retsplejeloven af 1916. Her får du adgang til uddrag af udkast fra proceskommissioner, lovforslag og betænkninger.
Riksdagen

Riksdagen.se

Hjemmeside for den svenske Riksdag.

Science Direct/Elsevier

Samling af artikler i fuldtekst inden for mange emneområder.
Sproget.dk

Sproget.dk

Søg på alt der vedrører det danske sprog

Statskontoret

Den svenske regerings undersøgelser og evalueringer

Stortinget

Hjemmeside for det norske Storting

Taylor and Francis Online Journals

Samling af artikler i fuldtekst inden for emneområderne humaniora og samfundsvidenskab.

TED - Tenders Electronic Daily

TED (Tenders Electronic Daily) er onlineudgaven af "supplementet til EU-Tidende" om offentlige kontrakter i EU.
Dag Hammarskjöld Library - Research Guides

The UN System

Indgang til alle FN-organisationer

UBtesten

En selvevalueringstest i biblioteksfærdigheder, navigations- og informationskompetence.

UfR Online (Ugeskrift for Retsvæsen)

Denne database indeholder alle domme offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen siden 1952.

UNESCO Institute for Statistics

Hjemmeside med fuldtekst adgang til alle udgivelser mv. fra Unesco's Statistiske Institut.

United States Census Bureau

Databank indeholdende befolknings- og socio-økonomiske data for 228 lande
Dag Hammarskjöld Library - Research Guides

UN Search

Nyheder og dokumenter fra FN.

Wiley online

Samling af artikler i fuldtekst inden for mange emneområder.

Find os i Den Sorte Diamant, 4. etage - Søren Kierkegaards Plads 1 - 1221 København K - E-mail: dab@kb.dk - Tlf: 9132 4200 - Bemanding: Man-fre kl. 9.00-15.00 - EAN nr.: 5798 000 795 297