Ophavsretlige hensyn

Ophavsret - om hvilken betydning ophavsretten har for din brug af bibliotekets samlinger

Onlineressourcer - Hvad må jeg gøre ved e-materialer

Tidsskrifter:
 • Du må gerne printe og downloade til eget brug
 • Du må ikke videresende materiale, du selv har downloadet
 • Du må ikke videresende materiale, biblioteket har downloadet og sendt til dig
 • Du må ikke videresende materiale, biblioteket har skaffet til dig i elektronisk form fra andre biblioteker

Bøger

 • Bøger fra OECD og danske statslige udgivere kan frit printes og downloades.
 • Bøger fra Ebrary kan der printes maks. 60 sider. Download fra Ebrary er ikke tilladt.

Betalingsbelagte databaser, fx Karnov og databasen Kendelser om fast ejendom

På grund af licensvilkår kan nogle databaser kun benyttes i biblioteket. Du må ikke indskanne print fra betalingsdatabaser.

Trykt materiale

Tidsskrifter

 • Du må kopiere til eget brug.
 • Du må ikke indskanne det kopierede og lave det om til en digital kopi

Bøger

 • Du må kopiere korte afsnit af bøger til eget brug.
 • Du må ikke indskanne det kopierede og lave det om til en digital kopi

Aviser

 • Du må tage en papirkopi til eget brug
 • Du må ikke indskanne det kopierede og lave det om til en digital kopi

Mere om ophavsret

Læs evt. mere om ophavsret følgende steder: