Bibliotekets lånerbetjening

DABs samling befinder sig fysisk på 4. etage i Diamanten, men alle vores materialer kan søges frem i bibliotekssystemet på lige fod med resten af Det Kgl. Biblioteks samling

COVID19 restriktioner

Bemærk at vi pga pandemien desværre er underlagt restriktioner. Læs her om de nugældende særlige restriktioner.

Biblioteket er ikke bemandet følgende dage

  • Lørdage og søndage
  • Fredag efter Kristi himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Dagene mellem jul og nytår

Dage med kortere bemandingstid

  • ​De tre dage op til påske (kl. 9:00-13:00)
  • Sommerperioden (uge 28-32) (kl. 9:00-13:00)
  • Efterårsferien (Uge 42) (kl. 9:00-13:00)