DAB i Diamanten

Speciallæsesalen flytter men DAB bliver

DAB bliver på 4. sal.

Ombygningen af læsesalen på 3. sal er nu tilendebragt. Speciallæsesalen havde i ombygningsperioden til huse sammen med DAB. Den 23. og 24. januar 2020 flytter medarbejderne og samlingen ned på 3. sal, hvor de fra den 27. januar 2020, vil være at finde sammen med Rigsarkivets medarbejdere. 

Det betyder at lånere og brugere af studiepladserne den 23. og 24. må forvente støjgener.

Det Administrative Bibliotek (DAB) er som tidligere bemandet fra 9.30 - 16.00. Fra den 27. januar 2020 vil der være adgang til samlingen i hele Diamantens åbningstid.