Illustration udarbejdet af Bodil Hvass Kjems til Det Administrative Bibliotek

Opråb til onboarding medarbejdere

DABs information til HR-medarbejdere i ministerier, styrelser og departementer

Dine nye kollegaer vil på et tidspunkt stå over for et nyt arbejdsområde, et kommende kursus, en henvisning til et udsagn i en bog, nyhedmedier, en forskningsartikel eller måske til specifikke forarbejder til en paragraf. 

For nogen sker det dagligt i forbindelse med sagsbehandling og for andre kun meget sjældent, men for alle vil det være relevant at have basal kendskab til, at de som ansat i centraladministrationen har deres helt unikke, professionelle og gratis biblioteksservice. 

Helt kort, er formålet med DABs service at understøtte effektivitet og kvalitet i centraladministrationens arbejde, og det er netop denne information vi gerne vil kommunikere til alle jeres nye ansatte. 

Vi har forskellige løsninger, som taler ind i de mange forskellige forhold der gør sig gældende hos jer.
•    Vi kan tilbyde en ultrakort virtuel overflyvning med en præsentation af de væsentligste services eller et fysisk møde skræddersyet til jer. Læs mere om introduktioner.
•    Vi kan tilbyde en printet flyer, til jer der giver nye medarbejdere en fysisk velkomstmappe. Se flyer
•    Vi kan tilbyde oprettelse af lånerprofiler til de nye medarbejdere, hvormed den nye medarbejder vil modtage en velkomstmail fra os med basale oplysninger. 

Skriv til dab@kb.dk, så finder vi den løsning der passer bedst hos jer.