e-folketingstidende

En nem adgang til lovforarbejder!

Digitalisering af Folketingstidende og Rigsdagstidende

Det trykte Rigsdagstidende og Folketingstidende fra 1850 og frem fylder flere millioner sider, og kan kun findes få steder i Danmark. Derfor har folketinget forestået digitaliseringen således at du kan søge lovforarbejeder frem, hvis du kender lovens nummer og år eller hvis du har forarbejdernes spaltehenvisning.

Bemærk at der også findes mange andre søgemuligheder og læs eventuelt mere om Folketingstidende og Rigsdagstidende.

Det kan dog være svært at finde ud af hvilket lovforslag indeholder de relevante kommentarer. Du er derfor altid velkommen til at skrive til dab@kb.dk for at os til at foretage søgningen.