kollage 2

Du har fjernadgang når du logger ind

DAB's licensaftaler giver dig direkte adgang til fuldtekster af betalingsbelagt forskning.

Læs mere om hvilke databaser du har licens til når du er oprettet som låner ved DAB.

Det Kgl. bibliotek har også lavet en databaseliste som du kan søge i. Her kan du læse om indholdet af en stor mængde baser. DAB medarbejdere har mulighed for at foretage søgninger i disse baser på jeres vegne. Kontakt os endelig hvis du er interesseret i at vide mere om databaser.