DAB i diamanten

DAB flytter adresse

Det Administrative Bibliotek (DAB) flytter ca. 200 meter fra vores nuværende adresse på Slotsholmsgade 12 til Det Kongelig Biblioteks lokaler i Den Sorte Diamant. Flytningen gennemføres i august måned, og vil ikke ændre på DAB´s betjening af centraladministrationen. Flytningen er en følge af, at DAB per 1. januar 2017 blev lagt sammen med Det Kongelige Bibliotek.

Ansvaret for Det Administrative Bibliotek og dermed biblioteksbetjeningen af centraladministrationen blev per 1. januar 2017 flyttet fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til Kulturministeriets område. I den forbindelse blev DAB lagt sammen med Det Kongelige Bibliotek. Ressortflytningen og sammenlægningen med Det Kongelige Bibliotek skal konsolidere organiseringen af centraladministrationens biblioteksbetjening i en større biblioteksfaglig sammenhæng.

Det Administrative Bibliotek har igennem en lang årrække leveret en god og effektiv service til bibliotekets brugere, som primært er medarbejdere i departementer, styrelser og direktorater. Fremover vil betjeningen indgå i Det Kongelige Biblioteks opgaveløsning, hvor der er mulighed for at trække på Det Kongelige Biblioteks solide biblioteksfaglighed såvel som støttefunktioner til økonomi, HR og IT. Det Administrative Biblioteks medarbejdere vil dermed få mulighed for at fokusere på bibliotekets kerneopgaver.

Læs evt. mere om sammenlægningen i presssemeddelelsen fra Kulturministeriet.

Som en naturlig konsekvens af sammenlægningen flytter Det Administrative Bibliotek (DAB) ca. 200 meter fra vores nuværende adresse på Slotsholmsgade 12 til Det Kongelig Biblioteks lokaler i Den Sorte Diamant. Flytningen vil ikke ændre på DAB´s betjening af centraladministrationen, men betyder dog at biblioteket er lukket i uge 33 og 34 i forbindelse med selve flytningen af samling og kontorarbejdspladser.

I uge 33 og 34 vil der ikke være adgang til biblioteket (hverken i Slotsholmsgade eller på Diamanten), men så vidt muligt vil vi stadig besvare mails sendt til dab@kb.dk, dog må der påregnes en del længere svartider end normalt. Mandag den 27. august 2018 åbner DAB igen med almindelig åbningstid (9.30 - 16.00) på vores nye adresse:

Den Sorte Diamant, 4. etage
Søren Kierkegaards Plads 1
DK-1221 København K

Det Administrative Bibliotek får plads på E Vest. Der er tale om et stort lokale, hvor DAB får mulighed for at samle den nuværende samling fra biblioteket og den samling som findes i vores magasin. Vi glæder os til fortsat at give dig den bedst mulige service!

Når du skal returnere lånte materialer skal de fra den 17. august 2018 enten sendes til

Det Kongelige Bibliotek, Att. Det Administrative Bibliotek
Postbox 2149,
1016 Kbh K

– eller afleveres i biblioteket på 4. etage i Den Sorte Diamant.