DAB's fødselsdag

95 år med Det Administrative Bibliotek

Historiens vingesus kan mærkes særligt kraftigt i denne tid, da det er 95 år siden omlægningen af ministerielle arbejdsområder, med tilhørende samling af arbejdet med indsamling og registrering af litteratur relevant for de ministerielle områder fandt sted.

Den Kgl. Resolution om oprettelse af Socialministeriet med tilhørende administrativt bibliotek kom i april 1924, og allerede i august samme år havde sekretær K.A. Hansen udarbejdet en oversigt over nye bøger indgået i bibliotekets samling – svimlende 29 titler.

Biblioteket blev en succes, særligt blandt ansatte hos andre ministerier, og biblioteket fik status som bibliotek for den samlede centraladministration.

I dag råder Det Administrative Bibliotek over noget flere bøger og tidsskrifter, både fysisk og elektronisk, men kerneopgaverne er forsat servicering af centraladministrationens ansatte med litteratur og biblioteksfaglige kompetencer inden for lovstof og relevante fagområder.