Ny litteratur

Jura: Introduction to EU internet law

Andrej Savin
400 sider
9788742000168

Jura: Dansk privatret

edt Hanne Søndergrd Birkmose
20. udgave 828 sider
9788757440294

Jura: Dansk erhvervsret

Lars Lindencrone Petersen
13. udgave 672 sider
9788757440799

Jura: Skatteretten

Claus Hedegaard Eriksen
8. udgave bd 1: 954 s.

Jura: Finansieringsret

Henrik Kure
2. udg. 503 s.
9788761940346

Jura: Forvaltningsret

Steen Rønsholdt
5. udg. 555 sider
9788761934888

Jura: EU-ret

Ruth Nielsen
3. udgave 332 s.
9788761940438

Politik: Færre regler og mindre bureaukrati

50 sider
Finansministeriet
9788793635708

Jura: Lov om Lønmodtagernes Garantifond

Snorre Andreas Kehler
4. udgave 354 sider
9788761939364

Jura: Familie- og arveret

Hans Viggo Godsk Pedersen
10. udgave 430 s.
9788761940308

Jura: EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret

Niels Fenger
3. udgave 83 sider
9788757443295

Jura: EU's Charter om grundlæggende rettigheder med kommentarer

Jonas Christoffersen
560 sider
9788757434286

Jura: Kommenteret retsplejelov

Peter Thønnings
10. udg. 3 bd.
9788757438000

Politik: Ofre for voldtægt og andre seksualforbrydelser

Sofie Mulvad-Reinhardt
24 sider
Justitsministeriet
9788793469129

Økonomi: Reaktionens tid

Ove K. Pedersen
1. udgave 289 sider
9788775145713

Øvrig litteratur: Få styr på metoden

Sarah Maria Denta
2. udgave 272 sider
9788742000182

Jura: Arveretten

Linda Nielsen
6. udgave 308 sider
9788742000212

Jura: Familieretten

Ingrid Lund-Andersen
8. udgave 336 sider
9788742000205

Jura: Generalforsamlingen

Erik Werlauff
3. udg. 224 sider
9788742000274

Jura: Den ¤nye persondataret

Peter Blume
405 sider
9788757433920

Jura: Immaterialret

Clement Salung Petersen
5. udgave 776 sider
9788757439120

Jura: Forbrydelser og andre strafbare forhold

Jørn Vestergrd
3. udgave 335 sider
9788713050833

Forvaltning: Almindelig forvaltningsret

Sten Bønsing
4. udg. 551 sider
9788757438239

Forvaltning: Minister - mellem ministerium og Folketing

Henrik Jensen
1. udgave 255 sider
9788757442458

Jura: Grundlæggende momsretlige principper og regler

Jette Thygesen
2. udgave 150 sider
9788757441505

Øvrig litteratur: Lovlydig ungdom

Flemming Balvig
200 sider
Det ¤Kriminalpræventive Råd
9788788789973

Jura: Blokadecirkulæret

3 sider
Straffelovrådet

Jura: Persondataforordningen

Jesper Langemark
2. udgave xix, 495 sider
9788742000175

Jura: Betalingskorrektion - omgørelse, skatteforbehold omvalg

Kurt Hansen
2. udgave 247 sider
9788761940148

Jura: Transfer Pricing

Jens Wittendorff
2. udg. 735 sider
9788761940278

Jura: Købsretten

Hans Henrik Edlund
7. udg. 379 sider
9788761940247

Jura: Persondataret

Dorte Høilund
2. udgave 400 sider
9788741272733

Jura: Agreement on the European Economic Area

Ola Mestad
1. udg. 1141 p.
9781509922420

Forvaltning: En ¤effektiv offentlig sektor

Carlo Thomson
2. utg 156 s.
9788215028552

Øvrig litteratur: Organised crime groups involved in fraud

Bina Bhardwa
xvii, 140 pages
9783319694009

Jura: Selskabsskatteret 2018/19

Erik Werlauff
20. udg. 696 s.
9788761940261

Jura: EU Public Procurement Law

Peter L Vesterdorf
9783406667190

Jura: Selskabsloven med kommentarer

Søren Corfixsen Whitt
3. udg. 1713 sider
9788761940186

Jura: Spiritus- og narkokørsel

Niels Waage
8. udg. 661 sider
9788761940223

Jura: Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret

Daniel Montigny
1. udg. 406 s.
9788761940124

Jura: Lov om fremtidsfuldmagter med kommentarer

L. Lynge Andersen
1. udgave 357 sider
9788757437966

Økonomi: Et ¤pengesystem for alle

Tune Revsgaard Nielsen
1. udgave 112 sider
Gode Penge
9788772041339

Forvaltning: Forvaltningsretten i hovedtræk

Dimitri Weil
3. udgave 102 sider
9788757438260

Politik: Sådan ender demokratiet

trl Lotte Follin
1. udgave 287 sider
9788775146888

Jura: Varmeforsyningsloven med kommentarer

Lise Christensen
2 udg. 790 s.
9788761940193

Øvrig litteratur: Eksponeret

Birgitte Kofod Olsen
1. udgave 278 s.
9788712056737

Øvrig litteratur: Mening med volden

Per Isdal
2. ut. 278 s.
9788244620659

Jura: Ejendomsmæglere og ejendomsvirksomhed

Sonny Kristoffersen
184 s.
9788741272382

Du kan holde dig orienteret om nye udgivelser inden for et eller flere områder ved at oprette et abonnement her.

Du modtager herefter mails med nye titler i DAB's base inden for det pågældende emneområde.

Kategorier

Adresse: Den Sorte Diamant, E Vest - Søren Kierkegaards Plads 1 - 1221 København K - Tlf: 91324200 - E-mail: dab@kb.dk - Åbningstider: Man-fre kl. 9.30-16.00 - EAN nr.: 5798 000 795 297