Materialevalgspolitik

Den gældende materialevalgspolitik er vedtaget i 2021.

Fagområder

De centrale fagområder er forvaltning, jura, statsret. Efterspurgte titler inden for organisation og personaleadministration samt materiale vedr. generel og aktuel samfundsbeskrivelse indkøbes.

Det anskaffede materiale skal understøtte bibliotekets vision om at være den væsentligste informations- og dokumentationsleverandør til ansatte i centraladministrationen, samt bidrage til øget kvalitet og effektivitet i centraladministrationens arbejde.
Biblioteket indsamler, registrerer og tilgængeliggør publikationer fra visse statslige myndigheder og trækker på materialer fra øvrige KB samlinger / biblioteker gennem lånesamarbejdet.

Stil gerne forslag til hvilke materialer vi skal købe
Kontakt biblioteket med forslag til indkøb

Du modtager hurtigt personligt svar på dine bogforslag, vurderer vi at titlen ikke købes til samlingen, informerer vi om hvordan du kan få fat i den.

Biblioteket anskaffer litteratur inden for følgende emner

Forvaltning

  • Dansk statsforvaltning og generel lokalforvaltning (forvaltning i kommuner og regioner).
  • materialer vedrørende EU-administration.

Jura

  • Alle juridiske emner vedrørende danske forhold. I praksis betyder dette at stort set alle udgivelser fra Danmarks Jurist- og Økonomforbunds Forlag samt Forlaget Karnov købes.
  • Et udvalg af relevante titler fra Gjellerup/Gad, Extuto/Werlauff og Hans Reitzel indkøbes.

Statsret

  • Relevant dansk statsretsmateriale købes.
  • Udvalgt udenlandsk EU-ret samt udvalgte områder af International ret (som f.eks. folkeret).

Økonomi

  • Efterspurgte titler inden for økonomi indkøbes.

Organisation og personaleadministration

  • Efterspurgte titler inden for primært offentlig ledelse og personaleadministration samt organisationsteori og virksomhedsledelse.

Generel og aktuel samfundsbeskrivelse

  • Efterspurgte aktuelle samfundsbeskrivende materialer anskaffes. Herunder materialer der behandler emner som: arbejdsmarkedsforhold, skat, miljø og energi, politik, sundhed, uddannelse, forskning m.v.

Sproglig afgrænsning

Bibliotekets indkøb afgrænser sig sprogligt til dansk og i enkelte tilfælde engelsk, når det er fagligt relevant.

Håndbogssamling

Relevante danske lovkommentarer og andre efterspurgte opslagsværker indkøbes i ekstra eksemplar til håndbogssamlingen.

Geografisk afgrænsning

Bibliotekets indkøb afgrænser sig geografisk til Danmark, EU (Europa).

Materialetyper

Der anskaffes relevante materialer uanset om de er i trykt eller elektronisk form. Statslige elektroniske publikationer, som tildeles varige links (PID), anskaffes som hovedregel ikke også i trykt form. 
DAB indkøber som hovedregel ikke selv standarder, men skaffer gerne standarder til lånere via lånesamarbejdet, når det er muligt.

 

Revideret 18. oktober 2021/ibha