Brugerreglement for centraladministrationen

Brugerreglement for Det Kgl. Bibliotek gælder for DABs lånere, dog med et par tilføjelser om de særlige rettigheder og pligter der gælder for centraladministrationen.

Det Det Kgl. Biblioteks brugerreglement gælder for alle DABs lånere, men suppleres af de særlige regler som gælder for centraladministrationens lånere. Læs brugerreglement for lånere fra centraladministrationen.

Bemærk at centraladministrationens ansatte, på lige fod med andre, har mulighed for at oprette sig som private lånere ved Det Kgl. Bibliotek, hvis man ønsker at låne materiale uden relation til sin ansættelse.