Brugerreglement for centraladministrationen

Brugerreglement for Det Kgl. Bibliotek gælder for DABs lånere, dog med et par tilføjelser om de særlige rettigheder og pligter der gælder for centraladministrationen.

Det Det Kgl. Biblioteks brugerreglement gælder for alle DABs lånere, men suppleres af de særlige regler som gælder lånere fra centraladministrationen.

Bemærk at centraladministrationens ansatte, på lige fod med andre, har mulighed for at oprette sig som private lånere ved Det Kgl. Bibliotek, hvis man ønsker at låne materiale uden relation til sin ansættelse.

§1 Indmeldelse

Låneroprettelse forudsætter at man er ansat i den danske centraladministration. Centraladministrationen defineres i denne sammenhæng som ministerier, styrelser, departementer, direktorater, råd, nævn og tilsyn. I tvivlstilfælde kontakt da venligst dab@kb.dk

Nye lånere oprettes ved henvendelse til dab@kb.dk

§2 Benyttelse

DAB’s lånere kan uden omkostning bestille materialer til hjemlån. Ligeledes har DAB lånere enten fjernadgang eller mulighed for gratis bestilling af elektroniske materialer herunder licensbaserede forskningsartikler.

§3 Lånetid

Lånetiden er normalt 1 måned med mindre andet oplyses.

§4 Levering

Bestilte materialer sendes til arbejdspladsen med kørselsordning eller postvæsen.

§5 Hjemkaldelser og suspension

Der udsendes en påmindelse før udløbsdato og 3 hjemkaldelser efter udløbsdato pr. mail. Der opkræves intet gebyr for hjemkaldelser. Afleveres materialet ikke ved 3. hjemkaldelse betragtes materialet som bortkommet og er erstatningspligtigt.

Lånerne er selv ansvarlige for returnering af lånte materialer til DAB.