The UN System

Adgang
Fri adgang
Indgang til alle FN-organisationer

De Forenede Nationers Regionale Informationskontor (UNRIC) åbnede i Bruxelles den 1. januar 2004. Det regionale kontor erstattede ni informationskontorer i Europa. UNRIC servicerer de vesteuropæiske lande med information og dokumentation, der når ud til alle dele af samfundet, og organiserer fælles projekter og events i samarbejde med hovedaktører som regeringer, medier, NGO´er, uddannelsesinstitutioner og lokale myndigheder. Et referencebibliotek, som er åbent for offentligheden, råder over en betydelig samling FN-dokumenter og publikationer på engelsk, fransk og spansk, samt informationsmateriale på andre vesteuropæiske sprog. UNRIC besvarer jævnligt forespørgsler per e-mail, telefon og post.