UfR Online (Ugeskrift for Retsvæsen)

Adgang
Kun fra biblioteket
Denne database indeholder alle domme offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen siden 1952.

I biblioteket er der adgang til online version af alle artikler fra Ugeskrift for Retsvæsen siden 1988 og udvalgte artikler fra perioden 1868-1987. Der er ligeledes adgang til tidsskriftet i fysisk form i biblioteket.