Straffelovskommissionens betænkninger

Adgang
Fri adgang
Indscannet fuldtekst version af kommissionsbetænkningerne fra 1912, 1917 og 1923.

Kommissionsbetænkningerne fra 1912, 1917 og 1923 om den borgerlige straffelov findes både i indscannet og fysisk version og kan søges frem i bibliotekssystem. Nedenfor finder du link direkte til bibliotekssystemet og den digitale version af de tre betænkninger

  • Betænkning afgiven af Kommissionen nedsat til at foretage et Gennemsyn af den almindelige borgerlige Straffelovgivning (1912)
  • Betænkning angaaende de af den under 11. August 1905 nedsatte Straffelovskommission udarbejdede Forslag indeholdende Udkast til Love vedrørende den borgerlige Straffelovgivning med Motiver: efter Justitsministeriets anmodning udarbejdet af Carl Torp (1917)

  • Betænkning afgiven af Straffelovskommissionen af 9. November 2017 (1923)

 

Bemærk at filerne er store og derfor kan være længere tid om at åbne end normalt. Teksten er søgbar ved hjælp af CTRL + F.

Vær også opmærksom på at du ikke kan anvende browseren Internet Explorer. Anvend i stedet Firefox, safari eller Google Chrome.