Statskontoret

Adgang
Fri adgang
Den svenske regerings undersøgelser og evalueringer

Statskontoret er en stabsmyndighed under den svenske regering. Her foretages undersøgelser og evalueringer på vegne af den svenske regering. Det arbejder på at fremme udviklingen af en retfærdig, demokratisk og effektiv offentlig sektor.