Science Direct/Elsevier

Adgang
Fri adgang med login
Samling af artikler i fuldtekst inden for mange emneområder.

Artikler i fuldtekst fra ca. 2.000 tidsskrifter inden for alle fagområder, heraf ca. 340 tidsskrifter inden for erhvervsøkonomi, samfundsvidenskab og computervidenskab.

Ligeledes adgang til ebøger inden for computer science / edb og håndbøger inden for økonomi samt business, management og finansiering.