PubMed

Adgang
Fri adgang
Database der primært indeholder litteraturhenvisninger samt abstracts, men i enkelte tilfælde også linker til fuldtekstartikler

I PubMed søger du i mere end 30 millioner referencer fra primært biomedicinsk litteratur fra MEDLINE, life science tidsskrifter og online bøger. PubMed databasen omfatter områderne biomedicin og sundhed, samt store dele af biovidenskab, adfærdsvidenskaber, kemiske videnskaber og bioengineering. PubMed giver også adgang til yderligere relevante websteder og links til molekylærbiologiske ressourcer fra National Center for Biotechnology Information (NCBI).

PubMed er en gratis ressource, der er udviklet og vedligeholdt af NCBI på U.S. National Library of Medicine (NLM), der ligger ved National Institutes of Health (NIH).