Projekt jurabog

Adgang
Fri adgang
Projekt Jurabog er et ikke-kommercielt initiativ, der vil digitalisere ældre dansk juridisk litteratur i bogform og gøre denne litteratur gratis tilgængelig for almenheden via internettet.

Projektet har til formål at gøre så megen juridisk litteratur som praktisk, rettighedsmæssigt og økonomisk muligt tilgængelig for alle i digital form. Projektet er sat i værk i et samarbejde mellem Karnov Group og Djøfs Forlag, AC’s Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA). Projektet kører indtil videre som et pilotprojekt, som er støttet af Fonden til Støtte af Retsvidenskabelig Forskning ved Købehavns Universitet.

De titler der findes fuldtekst i Projekt jurabog vil blive tilgængelige via link fra biblioteksdatabasen. Det betyder at du vil blive tilbudt mulighed for at bestille den fysiske bog fra samlingen eller tilgå den online version, når du søger titlen frem i bibliotekssystemet