Plandata.dk

Adgang
Fri adgang
Her finder du kommuneplaner, lokalplaner og landzonetilladelser

Plandata.dk indeholder oplysninger om planer mv., der er tilvejebragt efter planloven og sikrer, at plandata er entydige og digitalt tilgængelige for alle.

Formålet med Plandata.dk er at sikre let adgang til kommunernes planer (herunder kommuneplaner, lokalplaner og landzonetilladelser). Det er pt Erhvervsstyrelsen, som varetager systemet og står for drift og vedligeholdelse, mens kommunerne står for løbende at opdatere indholdet af systemet, ved indberetning af nye planer og opdatere gamle. Bemærk dog at planområdet pr 21. januar 2021 blev overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Der arbejdes således med en opdatering af hjemmesiden.