Oxford University Press

Adgang
Fri adgang med login
Samling af artikler i fuldtekst inden for mange emneområder.

Indeholder videnskabelige tidsskrifter inden for mange fagområder, bl.a.: Områdestudier, kunsthistorie, biokemi, molekylær biologi, økologi, klassisk arkæologi, computerteknologi, økonomi og handel, genetik, historie, sundhedsvæsen, sprog, jura, littera tur, musik, medicin, filosofi, statskundskab, psykologi, sociologi og statistik.