Nummererede betænkninger

Adgang
Fri adgang
Systematisk liste med link til indscannet version af samtlige nummererede kommissionsbetænkninger

Du kan finde alle nummererede betænkninger online, når du søger i biblioteksdatabasen på dab.dk, men for overblikkets skyld har vi samlet alle de nummerede betænkninger i en samlet liste. Fra listen er der link til den indscannede version af betænkningen.

Sådan søges betænkninger frem via dab.dk

Skriv "betænkning" kombineret med betænkningens nummer eller noget fra titel. Brug herefter facetterne i venstre side af skærmbilledet. Med facetterne kan du afgrænse til f.eks. "elektroniske materialer", hvis du ønsker online versionen, eller vælge Det Administrative Bibliotek, hvis du ønsker DABs trykte version.