Lovtidende.dk

Adgang
Fri adgang
Elektronisk offentliggørelse af danske love, anordninger og bekendtgørelser fra 2008 og frem

Lovtidende er, med virkning fra den 1. januar 2008 overgået til elektronisk form.

Lovtidende udkommer i 3 afdelinger: A, B og C.

  • I Lovtidende A optages alle de love, anordninger og bekendtgørelser, som skal kundgøres i Lovtidende, og som ikke optages i Lovtidende B.
  • I Lovtidende B optages finanslove, tillægsbevillingslove og normeringslove.
  • Lovtidende C indeholder traktater.

Lovtidende udgives på alle hverdage, hvor der er forskrifter til optagelse. Love kundgøres normalt dagen efter stadfæstelsen.