Lovdata

Adgang
Fri adgang
Norske love og Norsk Lovtidende samt domstolsafgørelser

På Lovdata finder du Norsk Lovtidende. Lovtidende indeholder officielle kundgørelser af grundlovsbestemmelser, love, forskrifter fra 2001 og frem. Afdeling I indeholder regelværk som gælder hele landet, mens Avdeling II indeholder regionale og lokale forskrifter.

Derudover finder du på siden alle begrundede afgørelser fra Høyesterett og et udvalg af afgørelser fra tingretterne og lagmannsretterne. Bemærk dog at kun seneste år er gratis tilgængelig. Siderne opdateres flere ganger om ugen.