Kendelser om fast ejendom Online

Adgang
Kun fra biblioteket
Der er fra Det Administrative Biblioteks lokale adgang til Kendelser om Fast Ejendom online. Skriv til DAB hvis du ønsker at rekvirere kendelser fra disse.

Kendelser om fast ejendom Online

Kendelser om fast ejendom online er en elektronisk udgave af tidsskriftet af samme navn. Det indeholder udvalgte og kommenterede kendelser afsagt i:

  • Miljøklagenævnet (tidl. Miljøankenævnet),
  • Naturklagenævnet (tidl. Overfredningsnævnet),
  • Taksationskommissionen,
  • Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheder
  • Klagenævnet for udbud
  • Landvæsensretterne.