Kendelser om fast ejendom Online

Adgang
Kun fra biblioteket
Der er fra Det Administrative Biblioteks læsesal i Diamanten adgang til Kendelser om Fast Ejendom online. Du kan også bestille kendelser eller andre uddrag herfra ved at skrive til DAB.

Kendelser om fast ejendom Online

Kendelser om fast ejendom online er en elektronisk udgave af tidsskriftet af samme navn. Det indeholder udvalgte og kommenterede kendelser afsagt i:

  • Miljøklagenævnet (tidl. Miljøankenævnet),
  • Naturklagenævnet (tidl. Overfredningsnævnet),
  • Taksationskommissionen,
  • Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheder
  • Klagenævnet for udbud
  • Landvæsensretterne.