Karnov Jura

Adgang
Kun fra biblioteket
Dansk lovgivning med tilhørende ændringer indarbejdet. Lovene er kommenteret ved noter med lovens historik, forarbejder, litteraturhenvisninger, fortolkninger, principielle domme, afgørelser m.v.

Derudover giver Karnov Jura adgang til Ugeskrift for retsvæsen og andre domssamlinger som:
FED - Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling
Fuldmægtigen
MAD - Miljøretlige afgørelser og domme
TFA - Tidsskrift for Familie- og Arveret
TBB - Tidsskrift for Bolig- og Byggeret
TfK - Tidsskrift for Kriminalret
TfL - Tidsskrift for Landbrugsret