JSTOR

Adgang
Fri adgang med login
Emnemæssig bred samling af artikler, rapporter og bøger i fuldtekst.

I denne database kan du finde tidsskrifter i fuldtekst, rapporter og ebøger fra 57 forskellige lande fordelt på 1200 forlag. JSTOR arbejder med en "mowing wall", dvs. at tidsskrifterne er tilgængelige fra det første nummer til fx for 5 år siden. JSTOR-basen har desuden store tematiske samlinger samt en lang række arkivalske tidsskrifter, og vil derfor være særlig god til emner som afsøges med historisk aspekt.

Basen dækker meget bredt, men er særlig god i forhold til emnerne: Uddannelse, økonomi, jura, historie, film og sprog studier, musik, planter, filosofi, statskundskab, religion, sikkerhed sociologi og bæredygtighed.

JSTOR er en not-for-profit arkiv-database.