Høringsportalen

Adgang
Fri adgang
Én digital indgang til lovforslag, udkast til bekendtgørelser mv. samt høringssvar, så der skabes mere åbenhed i lovgivningsprocessen.

Interesserede borgere, virksomheder, organisationer mv. kan her se, hvilke forslag til regler der er på vej, hvilke organisationer der høres, og hvilke høringssvar der er afgivet. Arkivet indeholder materiale fra folketingssamlingen 2004-2005 og frem.