Grønlands statistik

Adgang
Fri adgang
Nøgletal samt statistikbank for Grønland.

Grønlands Statistik indsamler, behandler og offentliggør statistisk materiale omkring samfundsforhold i Grønland, med det formål at sikre et solidt datamæssigt grundlag for politiske og administrative beslutninger og analyser samt for samfundsvidenskabelig forskning.