Geneva Conventions

Adgang
Fri adgang
Fuldtekstadgang til de 4 Genevekonventioner

Basen indeholder den fulde tekst til de 4 Genevekonventioner vedrørende:

  • Såredes og syges vilkår under krig.
  • Krigsfanger og om beskyttelse af civile personer i krigstid.
  • Beskyttelsen af ofre i internationale væbnede konflikter.
  • Beskyttelsen af ofre i ikke-internationale væbnede konflikter.

Dertil er der links til en række andre vigtige internationale konventioner, der vedrører krigsførelse og menneskerettigheder.