Fritvalgsdatabasen

Adgang
Fri adgang
Fritvalgsdatabasen administreres af Socialstyrelsen og er en portal, hvor alle kommunale myndigheder skal offentliggøre blandt andet deres kvalitets- og priskrav i forhold til leverandører på ældreområdet.

Her samles desuden relevante publikationer vedrørende frit valg på ældreområdet.