Folketingstidende og Rigsdagstidende

Adgang
Fri adgang
Folketinget har indscannet Folketingstidende, Rigsdagstidende samt årbøgerne

Denne hjemmeside er indgang til såvel de historiske som de aktuelle dokumenter, der behandles i Folketingssalen. Her finder du lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser, forslag til vedtagelse, beretning af almen art og referater tilbage til Folketingssamlingen 1953-54.

Har du brug for forarbejder fra tidligere folketingssamlinger, så kan der ved opslag i e-folketingstidende findes dele af Rigsdagstidende eventuelt med et opslag i den digitaliserede årbog (Rigsdagsårbogen eller Folketingsårbogen).

Søgemuligheder i folketingstidende.dk

Her finder du alle forarbejder tilbage til folketingssamlingen i 1953. Bemærk at der på folketingstidende.dk, i søgespottet øverst på alle sider (undtagen på listevisninger), er tre forskellige søgemuligheder. 

  1. Kvikopslag: Denne søgemulighed kræver at du har oplysninger om hvilken folketingssamling sagen er behandlet, hvilken type af dokument du søger samt dokumentets nummer.
  2. Find forarbejder for en lov: Denne søgemulighed kræver at du har oplysninger om lovens år og lovens nummer. Herefter vil du få en liste med links til de forskellige forarbejder til loven.
  3. Find spalte/side: Denne søgemulighed kræver at du har oplysninger om hvilken folketingssamling der har behandlet sagen, hvilket tillæg du kan skal bruge samt at du har spaltehenvisningen.

 

Den helt store fordel ved Folketingstidende.dk er, at man alene ved at indtaste år og dato kan få et samlet overblik over den givne lovs forarbejder. Lige fra lovforslag som fremsat til udvalgsbetænkning, forhandlinger og den vedtagne form. Har man brug for at lave korrekte henvisninger til de ældre forarbejder, så er det ligeledes muligt, idet spaltehenvisningen fremgår at de indscannede sider.  

Søgemuligheder i e-folketingstidende

I e-folketingstidende finder en stor del af forarbejderne fra Rigsdagstidende og dermed før 1952 samlingen. Indscanningen er ikke komplet, men du kan finde et stort udsnit af lovforslag, udvalgsbetænkninger og forhandlinger til disse tidlige love. Samtidig findes også Rigsdagsårbogen indscannet på e-folketingstidende, og med opslag heri kan man finde præcis henvisning til forarbejderne med spaltenummer osv.  Læs mere om mulighederne i e-folketingstidende her.

Bemærker du spaltenumre der ikke findes online, så har DAB det hele i fysisk form. Du kan bestille indscannet kopi på dab@kb.dk